Eventiseminari, sessioni, conferenze

gennaio 2019
  1. Sessioni di Jikiden Reiki
    Reiju kai, Kōryū Kai e Taiken kai

  2. Seminario ZENKI (Shoden)
    insegnamento base di Jikiden Reiki

  3. Seminario KŌKI (Okuden)
    insegnamento avanzato di Jikiden Reiki